Vítame Vás!

V predajnom servery LapačeHmyzu.sk sa môžete zoznámit s najúčinnejšími a najmodernějšími spôsobmi humánnej likvidácie alebo s možnosťou odchytu lietajúceho hmyzu, vybrat si svôj prístroj podľa podrobného popisu a samozrejme tiež nakúpiť priamo z týchto stránok. V oblasti odchytu a likvidácie lietajúceho hmyzu pôsobíme na slovenskom trhu 10 rokov. Vami správne zvolené typy lapačov Vám pomôžu zazabezpečiť účinnú ochranu Vašich priestorov a produktov. Nebudeme Vám na rozdiel od niekterých konkurentov garantovat "účinnost" v rôznych jednotkách, lebo tá je spravidla ovplyvnená rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré sa vyskytujú vo Vašich priestoroch. Vždy ale uvádzame dosah UV svetla, presne ladeného v nanometroch, ktoré je pre hmyz účinným lákadlom. Pokiaľ toto svetlo nie je prerušené napr. stenou alebo prepážkou, je jeho nami uvedená hodnota dosahu garantovaná.

Naša firma rozšírila sortiment o vonkajšie infražiariče. Viac na www.offim.sk