Likvidácia prilepením

Likvidácia prilepením

Hmyz je k prístroju lákán svetlom UV trubice. Usmrcovaný je pomocou aromatickej samolepiacej vložky. Tieto fólie je nutné vymeniť po úplnom pokrytí lepiacej plochy usmrceným hmyzom. Likvidácia přilepením umožňuje použitie prístrojov v priestoroch so zvýšenými požiadavkami na bezpečnost, zvlášť tam, kde napríklad docháza k výskytu horľavých alebo výbušných výparov, vyžaduje sa vodotesnost prístroja (typ 372) apod.